Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej

WWW.SERWISEKSPRESU.PL

firmy

Coffee Serwis Marek Kenar,

Świerzowa Polska, ul. Polna 19, 38-457 Zręcin,

NIP 6841425528.

 

1. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania pozyskanych od Państwa danych osobowych (w tym sposoby ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania) za pośrednictwem strony internetowej działających w obrębie domeny https://serwisekspresu.pl/ (zwana dalej Stroną Internetową) prowadzoną przez firmę Coffee Serwis Marek Kenar z siedzibą w Świerzowa Polska, ul. Polna 19, 38-457 Zręcin, NIP: 6841425528.

Administratorem danych, w tym Państwa danych osobowych zgromadzonych w procesach aktywnego korzystania ze Strony Internetowej (na przykład poprzez wysyłanie formularzy) jest firma Coffee Serwis Marek Kenar z siedzibą w Świerzowa Polska, ul. Polna 19, 38-457 Zręcin, NIP: 6841425528.

Wszystkie dane zebrane od Państwa w ramach akcji wykonywanych na Stronie Internetowej przetwarzane są w firmie Coffee Serwis Marek Kenar, zgodnie z obowiązującą Polityką Bezpieczeństwa Informacji – Ochrony Danych Osobowych, a także z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Firma Coffee Serwis Marek Kenar dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Strony Internetowej firmy oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

2. Rodzaje danych zbieranych automatycznie przez Stronę Internetową

Strona Internetowa nie zbiera żadnych danych w sposób automatyczny, jeśli nie została na to udzielona zgoda przez Państwa podczas korzystania z witryny. Wyjątkiem od tego są dane zawarte w plikach tekstowych o niewielkich rozmiarach, tzw. plikach cookie przyspieszające korzystanie ze Strony Internetowej.

Więcej informacji o plikach HTTP cookie mogą Państwo uzyskać pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

3. Rodzaje i sposoby wykorzystywania plików HTTP cookie zbieranych podczas korzystania ze Strony Internetowej

Strona Internetowa zbiera następujące rodzaje plików cookie, aby ułatwić Państwu korzystanie z witryny i w odpowiedni sposób wyświetlać widoki w ramach odwiedzanych podstron:

 • pliki pozwalające rozpoznać urządzenie użytkownika Strony Internetowej (w tym m.in. rozdzielczość ekranu jego urządzenia) i w prawidłowy sposób prezentować mu treści oraz pliki zapamiętujące preferencje użytkownika;
 • pliki pozwalające na anonimowe tworzenie statystyk i zbieranie informacji w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej (odwiedzane podstrony, pory odwiedzin, czas spędzony na stronie, adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, wersja przeglądarki internetowej).

 

4. Rodzaje wykonanych akcji, po których następuje zbieranie danych przez Stronę Internetową

Strona Internetowa będzie zbierała Państwa dane osobowe po uprzednim wyrażeniu przez Państwa na to zgody podczas:

 • korzystania z Formularza Kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej w zakładce „Kontakt” lub w okienku “pop-up” dostępnego z poziomu każdej podstrony;
 • korzystanie z Formularza Kontaktowego z prośbą użytkownika strony o kontakt telefoniczny dostępnego na stronie głównej Strony Internetowej.

 

5. Rodzaje danych osobowych zbieranych przez Stronę Internetową

Podczas korzystania z witryny i wykonywania akcji wymienionych w punkcie 4. Polityki Prywatności strony internetowej WWW.SERWISEKSPRESU.PL firmy Coffee Serwis Marek Kenar Strona Internetowa zbiera Państwa dane osobowe takie jak:

 • imię,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest zawsze dobrowolne, lecz konieczne dla wykonywania pewnych czynności w obrębie Strony Internetowej, na przykład wysłania zapytania przez formularz kontaktowy.

 

6. Cel zbierania danych osobowych przez Stronę Internetową

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani /Pana zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów art. 6 ust 1 pkt. a – d i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

7. Udostępnienie danych osobowych zebranych w ramach Strony Internetowej

Użytkownikiem danych osobowych zebranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest właściciel firmy Coffee Serwis, Marek Kenar. Marek Kenar nie upoważnił nikogo do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych następuje również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa.

 

9. Czas przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe zebrane za pośrednictwem Strony Internetowej przechowywane są wyłączenie przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane oraz w obowiązkowym okresie przechowywania danych osobowych i dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

10. Środki techniczne i bezpieczeństwo

Firma Coffee Serwis Marek Kenar dokłada wszelkich starań i na bieżąco koryguje już wdrożone działania, by dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony Internetowej były odpowiednio zabezpieczone.

Państwa dane osobowe przetwarzane w sposób tradycyjny oraz zautomatyzowany, będą podlegały odpowiednim zabezpieczeniom, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

11. Obowiązki osób przekazujących dane osobowe

Działania podjęte przez firmę Coffee Serwis Marek Kenar mogą okazać się niewystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, jeśli osoby które udostępniają je do przetwarzania również nie zatroszczą się o ich bezpieczeństwo.

Osoby przekazujące dane osobowe powinny upewnić się, że dane osobowe przekazywane za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na Stronie Interntowej nie trafią w niepowołąne ręce (na przykład poprzez pozostawienie otwartej zakładki po skorzystaniu z formularza kontaktowego).

 

12. Prawa osób powierzających dane osobowe do przetwarzania

W dowolnym momencie mają Państwo prawo do podjęcia wielu akcji dotyczących podanych wcześniej danych osobowych.

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie żądania z zakresu czynności związanych z administracją Państwa danymi osobowymi należy zgłaszać na adres email kontakt@serwisekspresu.pl lub korespondencyjnie na adres Świerzowa Polska, ul. Polna 19, 38-457 Zręcin.

 

13. Inne strony internetowe

Na Stronie Internetowej mogą pojawić się linki kierujące do innych stron internetowych, które nie są w żaden sposób nadzorowane przez firmę Coffee Serwis Marek Kenar.

 

14. Pytania i zastrzeżenia

Wszelkie pytania i zastrzeżenia mające związek z polityką prywatności należy kierować na adres kontakt@serwisekspresu.pl.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zawiera Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Coffee Serwis Marek Kenar.