WARUNKI

GWARANCJI

NAPRAWY

 1. Diagnoza dostarczonego ekspresu przeprowadzana jest pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.
 2. Czasy napraw wynoszą do 7 dni, chyba, że zostało ustalone z Klientem inaczej. Czas naprawy może zostać skorygowany o czas niezbędny na sprowadzenie ewentualnych części zamiennych.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy w przypadku braku możliwości naprawy lub braku części zamiennych.
 4. W przypadku braku możliwości naprawy, serwis zastrzega sobie ewentualność zwrotu sprzętu Klientowi z nieco odmiennymi objawami, niż widoczne przed podjęciem próby naprawy. Wynika to z charakterystyki i złożoności niektórych napraw, których przeprowadzenie wymaga ingerencji w strukturę elektroniki sprzętu.
 5. Na wykonane usługi serwis udziela 6 tygodniowej gwarancji rozruchowej. Usterka zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna dopiero po przeprowadzeniu ponownej diagnostyki przez uprawnionego serwisanta.
 6. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji tzn. dostarczony sprzęt jest sprawny technicznie lub awaria obejmuje usterkę inną niż usunięta wcześniej przez serwis, serwisant wykona ponowną diagnostykę sprzętu po czym przedstawi kosztorys Klientowi na zasadach nowej usługi serwisowej.
 7. Okres gwarancji jest liczony od momentu odebrania sprzętu przez Klienta, do jego ponownego dostarczenia do serwisu, bez względu na to, że ponowna usterka została zgłoszona znacznie wcześniej.
 8. Warunkiem uwzględnienia usługi jako gwarancyjna jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu usługi, oraz dostarczenie sprzętu z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.
 9. W przypadku braku możliwości naprawy gwarancyjnej, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny naprawy, pomniejszony o koszt odprowadzonego podatku do U.S. w terminie 14 dni od odebrania sprzętu z serwisu.

EKSPRESU

 1. Używane ekspresy po regeneracji objęte są 3 miesięczną gwarancją, w tym 2 tygodnie na części eksploatacyjne, nie wliczając do tego elektroniki.
 2. Ekspresy przeznaczone są do użytku domowego, a użytkowane w firmie nie podlegają gwarancji.
 3. Gwarancją nie są objęte zniszczenia mogące powstać jako rezultat niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji urządzenia, podłączenia pod napięcie inne niż zaznaczone na produkcie lub ingerencje i nieautoryzowane naprawy.
 4. Gwarancja nie pokrywa normalnego zużycia, konserwacji lub wymiany części eksploatacyjnych.
 5. Gwarancji nie podlegają wady wynikające z:
  • użycia złego rodzaju wody, np. mineralnej, gazowanej lub zwapnionej,
  • zakamienienia powstałego z braku przeprowadzania procesu odkamienienia zgodnie z intrukcją,
  • wypadków takich jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, przepięcia w sieci elektrycznej itp.,
  • uszkodzeń powstałych przez składniki wody, brud lub owady w produkcie,
  • zniszczeń lub dysfunkcji powstałych na skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego lub częstotliwości sieci,
  • uszkodzeń mechanicznych, przeciążenia produktu,
  • profesjonalnego lub komercyjnego użycia,
  • używania kawy innej niż jest urządzenie przeznaczone
 6. Gwarancji nie podlegają ekspresy z naruszoną plombą gwarancyjną, znajdującą się na urządzeniu.
 7. Gwarancji nie podlegają ekspresy, które nie były poddawane procesom konserwacji zgodnie z intrukcją obsługi danego urządzenia.